VEGA Okulları Türk eğitim sisteminin güçlü bir parçası olarak 2014 yılı Ocak ayı itibariyle Altınhas Holding çatısı altında eğitim hayatına başlamıştır. Güçlü bir kurumsal alt yapıyla birleştirilmiş başarılı eğitim geçmişine sahip kurucuların liderliğinde açılan okulumuz uluslarararası bakış açısıyla sadece Türkiye’nin değil bulunduğu bölgenin lider eğitim kurumlarından biri olma yolunda hızlı adımlarla ilerleyecektir.
VEGA Okulları’nın ana hedefi; kendi anadilini çok iyi kullanan, en az iki yabancı dilde anadil yeterliliğinde iletişim kurabilen, uluslararası diploma programlarıyla en az iki diploma sahibi olabilecek, akademik olarak çok güçlü, sosyal ve sportif alanda donanımlı, çağdaş, değer sistemi gelişmiş, sosyal sorumluluklar üstlenen başarılı nesiller yetiştirmektir.
Kuruluşumuzda değişimi değişmezimiz olarak kabul edip, etik kuralları ilk prensip olarak benimseyerek ve velilerimizin en değerli varlıklarını daha doğrusu üllkemizin gelecekteki liderlerini yetiştirdiğimizi unutmadan devamlı ileriye bakmak bizim ana ilkelerimizdendir.
Hedeflerimizi ve ilkelerimizi gerçekleştirirken çocuklarımızın mutluluğu ve onların her anlamda sağlıklı gelişimi bizim için en önemli faktördür. Bunu gerçekleştirirken biliriz ki bir okul öğretmeni kadar iyidir. Yenilikçi, çağdaş eğitim yöntem ve tekniklerini benimsemiş, uluslararası programlara hakim öğretmenlerimiz ve yönetim ekibimiz, okulumuzdan mezun olduktan sonra ulusal ve uluslararası toplumun lider bireyleri olacak gençlerimizi yetiştirmek için çalışırlar.
Ana hedefimiz tüm dünya tarafından tanınan, global eğitim alanında saygı duyulan, öğrenim standartlarının yüksek olduğu, uluslararası bakış açısı olan, çocuklara güç ve ilham veren bir eğitim ağı oluşturmaktır.
Sıcak, destekçi ve yaratıcı bir çevrede en iyi ve en kaliteli öğrenimin yapılacağı bir okul olmaktır. Deneyimli, gelecekten beklentisi olan öğretmenler sayesinde, öğrencilerin kişisel gelişimine önem veren, onların düşüncelerini zorlayan ve ufuk açan, tatlı rekabet ortamı yaratarak ileri bilgi düzeyine ulaşmalarını sağlamak ve yeteneklerini ortaya çıkarmak için çalışırız.
Bizler bunu taahhüt ederek ailelerle çocukların öğrenim sürecinde bir ortaklık kurarız. Çocukların uluslararası düşünce yetisi, farklı kültürlere saygı, deneyimlerden öğrenmeleri ile güçlü bir yönlendirmeyi güvence altına alırız.

Çalışma Saatleri

Pazartesi

08:00 -18:00

Salı

08:00 -18:00

Çarşamba

08:00 -18:00

Peşembe

08:00 -18:00

Cuma

08:00 -18:00

Cumartesi

-

Pazar

-