Sevinç Eğitim Kurumları, 1986 yılından bu yana eğitim alanında kaliteli, yenilikçi ve çağdaş eğitim anlayışıyla varlığını sürdürmektedir. Sürekli olarak kendini geliştiren ve sağlam adımlarla büyüyen Sevinç Eğitim Kurumları, deneyim ve başarılarından güç alarak, Sevinç Koleji ile ülkemizde yetişen yeni nesillerin eğitim ve öğretimine katkı sağlamaktadır.
Eğitim Felsefemiz Sevinç Koleji, kendi eğitim felsefesini oluşturmuş ve okullarındaki tüm eğitim-öğretim sürecini bu felsefeyi temel alarak inşa etmiştir.

Mutlu; insani değerlere sahip; diğer insanlara, çevreye, doğaya, dünyaya, evrene saygısı olan öğrenciler yetiştirmeyi hedefler.

Öğrencisini ailesinin, toplumunun, ülkesinin ve insanlığın gelişmesi ve iyileşmesi için eğitmeyi hedefler.

Akademik ve bilimsel bilginin ezberleyerek unutmak için değil; deneyimlenerek yaşam boyu sürmesi, iyileşmesi, anlam kazanması ve olumlu değişim için kullanılmasını öğrenmeyi hedefler.

Sevinç Koleji’nin eğitim felsefesi:

Sevinç Koleji, kendi eğitim felsefesini oluşturmuş ve okullarındaki tüm eğitim-öğretim sürecini bu felsefeyi temel alarak inşa etmiştir.

Sevinç Koleji’nin eğitim felsefesi:

İnsancıldır;

Mutlu; insani değerlere sahip; diğer insanlara, çevreye, doğaya, dünyaya, evrene saygısı olan öğrenciler yetiştirmeyi hedefler.

 

İlericidir / İlerlemecidir

Öğrencisini ailesinin, toplumunun, ülkesinin ve insanlığın gelişmesi ve iyileşmesi için eğitmeyi hedefler.

Yeniden Yapılanmacı / Yapılandırmacıdır

Akademik ve bilimsel bilginin ezberleyerek unutmak için değil; deneyimlenerek yaşam boyu sürmesi, iyileşmesi, anlam kazanması ve olumlu değişim için kullanılmasını öğrenmeyi hedefler.

Vizyonumuz

Sevinç Koleji, vizyonunu eğitim felsefesine paralel olarak belirlemiştir. Vizyonumuz, öğrencilerimize;

• Bilgiye saygıyı önemseyerek; yaşamlarında nasıl kullanabilecekleri konusunda yol göstermek,

• Duygusal, fiziksel, kültürel, zihinsel ve sosyal yönden sağlıklı olmalarını desteklemek,

• İlgi ve yetenekleri doğrultusunda destek vererek başarılarına katkıda bulunmak,

• Eleştirel, bilimsel ve analitik düşünebilen, inisiyatif alabilen bireyler olabilmelerine katkıda bulunmak,

• Araştırmacı, yaratıcı, yenilikçi ve üretken bir kimliğe sahip olmalarına katkıda bulunmak,

• Kendisine hedefler koyan, ilkeleri olan, öz değerlendirmesini yapabilen bireyler olmalarını sağlamak,

• Kendilerini sevmeleri, onaylamaları ve kişiliklerini oluşturmaları için uygun ortam sunmak,

• İletişim kurmalarına ve takım çalışmalarında iş birliği yapabilmelerine destek olmak,

• Türkçeyi doğru ve güzel kullanmaya teşvik etmek,

• En az iki yabancı dilde iletişim kurabilmelerini sağlamak,

• 21. yüzyılın gereği olan teknolojik donanım ve becerileri kazanmalarını sağlamak,• Sanatsal ve estetik bir anlayış kazanmalarına katkıda bulunmak,• Girişken olabilmeleri ve toplumda kendilerine saygın bir yer edinmeleri için gereken desteği sağlamaktır.

Eğitim İlkelerimiz

Sevinç Koleji misyonumuz, eğitim felsefemiz ve vizyonumuza paralel ve bağlantılı olarak gelişmiştir. Bu nedenle misyonumuz öğrencilerimizin,

• Cumhuriyetimizin ilke ve değerlerini öğrenmelerini, anlamalarını ve yaşatmalarını sağlamak,

• Atatürkçü düşünce doğrultusunda demokratik ve laik değerleri öğrenmelerini, anlamalarını ve yaşatmalarını sağlamak,

• Dünya barışının önemini ve gerekliliğini öğrenmelerini sağlamak,

• Kendisine, yaşadığı çevreye ve topluma duyarlı olmalarını sağlamak,

• Farklı kültürlere karşı saygılı, duyarlı ve sorumluluk bilincine sahip olmalarını sağlamak,

• İnsanlığa, dünyamıza ve evrensel değerlere inanmayı ve saygı göstermelerini sağlamak,

• Toplumsal değerlerimizi anlamayı, korumayı ve yüceltmeyi hedefleyerek, bu değerleri yaşamlarına taşımalarına yardım etmek,

• Potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak ve geliştirmeleri için doğru yönlendirmek,

• Yetenekli oldukları alanları destekleyerek, beceri ve başarılarıyla Sevinç Kolej’lerini geliştirmeye ve büyütmeye katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

Çalışma Saatleri

Pazartesi

08:00 -18:00

Salı

08:00 -18:00

Çarşamba

08:00 -18:00

Peşembe

08:00 -18:00

Cuma

08:00 -18:00

Cumartesi

-

Pazar

-