Merter anaokulu, Merter’in okulöncesi kurumlarından biri olmanın gururu ile okulöncesi eğitimine aynı başarı ve azim ile başlamış bulunmaktadır.

Merter Anaokulu’nda öğrenciler, bilgiyi ezbere dayalı olarak değil, araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak edinirler. Çocuklar, özdisiplinli ve benlik saygısı gelişmiş , toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, paylaşımcı kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, gelencek ve göreneklerimize karşı duyarlı, doğayı koruyan ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bireyler olmak üzere eğitim alırlar.

Kurumumuzda açık kapı politikası izlenmektedir; başta velilerimiz olmak üzere isteyen herkes, anaokulumuzu ziyaret edebilir. Merter Anaokulu olarak, ailelerimizin katılımını gönülden desteklemekte, onlara kendilerini çocuk eğitimi ve gelişimi ile ilgili konularda geliştirebilecekleri, öğretmenlerimizle birlikte çocukların eğitimiyle ilgili sorumlulukları paylaşabilecekleri ve sınıflarında çocuklarıyla birlikte vakit geçirebilecekleri bir ortam sunmaktayız.

Merter Anaokulu, okul öncesi eğitimde yeni gelişmeleri takip ederken, sadece çocuklarımıza değil yetişkinlere de günümüz toplumsal ve eğitim koşullarına uygun bilgi vererek, her açıdan ülkemizin en iyi ve diğer benzer kurumlara liderlik edebilecek okullarından biri olmayı hedef edinmiştir.

VİZYONUMUZ
Merter Anaokulu’nun vizyonu; çocukların gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim programı, bilimsel bilgiyi ön plana çıkaran, sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren, yaratıcılığı destekleyen eğitim anlayışı ve aile katılımına olan desteği ile ulusal ve uluslararası düzeyde bilinen ve tercih edilen bir kurum olmaktır.

Bu bağlamda hedefimiz;
• Çocuklara kendi etkinliklerini seçebildikleri ortamlar hazırlayarak, onların, plan oluşturma, izleme, uygulama, tamamlama ve yorum yaparak kendilerini ifade etme ve özdisiplin yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyan,
• Çocukların bilgi edinmede oyun, gözlem ve duygularını kullanarak hem kendilerini ve birbirlerini tanımaya, hem de dünyanın nasıl işlediğini anlamaya çalışmalarını teşvik eden,
• Çocuğun öğrenmede etkin, seçici ve karar verici, öğretmenin ise daha pasif, teşvik edici, öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir görev üstlenmesini sağlayan,
• Çocuğun öğrenme ve bilgi edinmede zihinsel kapasitesini kullanabilmesi için çevre ile etkileşimini sağlayan,
• Çocukların bireysel ilgilerine göre, okul içinde bilim odası, sanat odası, müzik odası gibi alanlar oluşturabilen,
• Aydınlatma, ses düzeni, güvenlik, havalandırma, temizlik, yaşam/oyun alanı konularında uluslararası standartlara uyan ve yeni standartların geliştirilmesi için yol gösteren,
• Tüm velilerin eğitsel etkinliklere katılımını sağlayarak, çocuğun ev yaşantısı ile okul yaşantısmı birleştirmesine ve çocuk-aile ikilisinin birlikte öğrenmesine katkıda bulunan,
• Toplumun özelliklerine uygun ancak evrensel özellikleri de göz ardı etmeyen,
• Personelinin yüksek motivasyonla çalıştığı ve bu motivasyonun getirdiği olumlu özellikleri çocuklara yansıttığı,
• Çalışanlarının ve velilerinin bu okulda olmaktan mutluluk ve gurur duyduğu,
• Çocuklara, onların daha sonraki eğitimlerine temel oluşturacak kaliteli eğitim veren,
• Tüm okulöncesi alanında çalışanlarla karşılıklı etkileşim içinde, şeffaf, geri bildirimlere dayalı istekler doğrultusunda gelişmeye açık,
• Personelinin, velilerinin ve öğrencilerinin parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyduğu, araştırmacı kimliğini yeni projelerle destekleyen, bilime katkıda bulunan ve sürekli gelişim gösteren, bir okul olmaktır.

Çalışma Saatleri

Pazartesi

SABAH:08:00 AKŞAM:18:00

Salı

SABAH:08:00 AKŞAM:18:00

Çarşamba

SABAH:08:00 AKŞAM:18:00

Peşembe

SABAH:08:00 AKŞAM:18:00

Cuma

SABAH:08:00 AKŞAM:18:00

Cumartesi

-

Pazar

-

Adres

Adresimiz:

Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi, Ahmet Kutsi Tecer Cd. & Poyrazli Sk. 16/B, 34860 Merter/Güngören/İstanbul

Telefon: