MEF Ulus Anaokulu’nda 4, 5 ve 6 yaş çocuklarına okul öncesi eğitim verilmektedir.

 

MEF Okulları’nın ilk basamağını oluşturan anaokulu eğitim programının amacı, çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini desteklemek, temel becerileri kazandırmak, olumlu benlik kavramı geliştirmesine, kendini ifade etmesine, özdenetim kazanmasına olanak tanımak, öğrenme isteği ve merak duygusunu uyandırmak, yaratıcılıklarını geliştirmektir.

Öğrenciler, yirmi kişilik sınıflarda, iki sınıf öğretmeni ve branş öğretmenleriyle zenginleşen bir öğrenme ortamında farklı kişilerle iletişim kurmayı öğrenmekte ve hayata hazırlanmaktadır. Eğitim-öğretim kadrosu üniversite mezunu eğitimcilerden oluşmaktadır.

Çocuklarımıza kendilerini ifade edebildikleri, dinlenildiklerini, sevildiklerini ve değerli olduklarını hissettikleri, mutlu, istikrarlı ve güvenli bir ortam sağlamayı,

Çocukların gelişiminde, öğrenmesinde ve eğitimin kalitesinde belirleyici bir unsur olan Aile Katılımı’nı merkeze alarak okul ve aile arasında iki taraflı sağlıklı ve sürekli iletişimi sağlayacak bir yapı oluşturmayı,

Çocukların kendilerini tanımalarını ve bireysel becerilerinin ortaya çıkmasını sağlayan, araştırmayı ve keşfetmeyi teşvik eden, düşünmeye zorlayan, her iki dili de (Türkçe, İngilizce) iyi kullanma becerilerini geliştiren, öğrenmeyi sevdiren, gelişen dünyaya uyum sağlayan, “Tam Öğrenme Modeli”ne dayalı bir eğitim programı sunmayı,

Çağdaş değerlere sahip, toplumda fark yaratacak ve fark edilecek dünya vatandaşları yetiştirmeyi temel amaçlarımız olarak belirledik.

Programda yer alan etkinlikler, çocukların gelişim düzeyi, yaşları ve bilgilerine göre düzenlenirken, becerilerini geliştirici fırsatlar verilmektedir. Proje çalışmaları ile öğrenme ve araştırmaya ilgi duyacakları, neden-sonuç ilişkileri kurabilecekleri ortamlar oluşturulmaktadır. Ana programda Türkçe Dil Etkinlikleri, Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları, Dramalar, Fen ve Doğa Çalışmaları, Sanat Etkinlikleri birbiri ile ilişkilendirilerek bir bütünlük içinde sunulmaktadır.

Mef Ulus Anaokulundaki ana program,Müzik, Hareket Eğitimi, Modern Dans, Bilişim Teknolojileri, Halk Oyunları, Seramik, Yüzme, Satranç ve Ritim etkinlikleriyle zenginleştirilerek uygulanmaktadır.

Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarına önem vermenin yanısıra yabancı dile ilgilerini arttıracak, öğrenme istek ve merakı yaratacak dinleme, anlama ve konuşma becerisi kazanacakları ortamlar sağlanır. Eğitim programı yarı zamanlı İngilizce – Türkçe olarak uygulanmaktadır. Böylece öğrencilerimizin İngilizceyi doğal bir şekilde öğrenmeleri, yaşantılarının bir parçası olarak görmeleri sağlanır.

Tüm programda aktif olarak katılabilecekleri öğrenme süreci, oyun ortamı sağlayarak ilgi, yaşantı ve beceri kazandırmak, estetik zevkleriyle çevreye duyarlılığı, insanlar arası ilişkilerde problem çözümüne yönelik davranışları kazanmalarına imkan sağlanmaktadır.

Bireysel veli görüşmeleri, sınıf veli kurulları, veli katılım programları, portfolyo sunumları, bilgilendirici bültenler ile okul-aile işbirliği desteklenmektedir.

Çalışma Saatleri

Pazartesi

08:00 -18:00

Salı

08:00 -18:00

Çarşamba

08:00 -18:00

Peşembe

08:00 -18:00

Cuma

08:00 -18:00

Cumartesi

-

Pazar

-

Adres

Adresimiz:

Ulus Mahallesi Öztopuz Caddesi Leylak Sokak 34340 Ulus - Beşiktaş

E-posta:

-

Web:

-