Eğitim Prensiplerimiz

İnsanoğlunun dünyadaki varlık sebebi, kendinden başlayarak tüm evreni keşfetmesidir.

Bu nedenle tüm eğitim öğretim esasları insanın bu yürüyüşüne eşlik edecek şekilde tasarlanmalıdır.

İnsanoğlu dünyada mutluluk, sükûn(huzur) bulmaya çalışır. Eğitim kişinin huzur ve mutluluğuna katkı

sağlayacak içerik ve yöntemlere haiz olmalıdır.

İnsanı analitik yöntemlerle anlamlandırmak mümkün değildir. Eğitim insanı bir bütün olarak kapsamalı,

bir bütün olarak ele almalıdır. (Duygu, akıl, beden)

Hür olmak insanın fıtratının gereğidir. Eğitim insanın hürriyetini pekiştirdiği sürece değerli olur. Her insan

bağımsız yaşayabilme yetisine haiz olmalıdır.

Aşırılıklar insanı ifsat eder. Duygu, tutum ve hallerimizin bir vasat içinde terbiye edilmesi gerekir.

Her insan doğası gereği birbirinden farklıdır. Farklılıkları eğitim aracı ile ortadan kaldırmaya çalışmak insan

doğasına savaş açmak manasına gelir.

İnsan doğasının önemli özelliklerinden birisi de ‘merak’tır. Merak bu dünyadaki keşif yolculuğumuzun itici

gücünü oluşturur. Bu sebeple çocuklarda merak duygusu köreltilmemeli, bilakis yeşertilmelidir.

İnsan, doğuştan yaratıcıdır. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği zeka değil, tasarım ve tasavvur

yetisidir.

Çalışma Saatleri

Pazartesi

07:30-19:00

Salı

07:30-19:00

Çarşamba

07:30-19:00

Peşembe

07:30-19:00

Cuma

07:30-19:00

Cumartesi

-

Pazar

-