İLK YILLAR PROGRAMI 4 YAŞTAN 4. SINIFA KADAR OLAN EĞİTİMİ BÜTÜNSEL OLARAK YAPILANDIRIYOR.

Vizyon Kolleji ilk yıllar programı tematik yaklaşım odaklıdır. Tematik yaklaşım, seçilen temalar çerçevesinde farklı disiplinleri biraraya getirip ilişkilendirerek kavramları bir bütünün içinde ele alır.  

Bu program kapsamında öğretmen ve öğrenciler kendilerini çevreleyen dünyaya yeni ve farklı yollardan bakmaya teşvik edilir. Tematik öğrenme bilimsel ve araştırmacı düşünceyi çocuklarda davranışa dönüştürmekte de önemli bir yoldur. Programımız etkin öğrenme yöntemleri ve proje bazlı çalışmalarla yapılandırılmıştır. Etkin öğrenme yöntemleri tüm duyuların aktif olarak kullanımasını gerektirir ki bu da çocuğun edindiği deneyimler yoluyla kalıcı ve gerçek bir öğrenmeyi gerçekleştirir.

Programımız olumlu yetişkin çocuk ilişkisine dayalıdır.  

Bu yaş grubundaki çocuklar pozitif iletişim ve işbirliğini temel alan bir atmosferde kendilerini daha rahat ifade ederler. Olumlu sosyal iletişim becerilerini kolayca öğrenirler. Saygı sabır ve net kuralların olduğu besleyici bir çevrede kabul görmek sosyal duygusal becerileri ve özgüvenlerini geliştirir.

Flexa İlk Yıllar Programında bir akademik yıl 6 periyottan oluşuyor. 

Her periyotta bir ana tema ve o tema ile İlişkilendirilmiş bir ünite ve üniteyi destekleyen kazanımlar anasınıfından 4. sınıfa kadar bir bütün olarak tasarlanmıştır. Eğitimin merkezinde ise 21. Yüzyıl becerileri yer alır.

Çalışma Saatleri

Pazartesi

09:00/16:00

Salı

09:00/16:00

Çarşamba

09:00/16:00

Peşembe

09:00/16:00

Cuma

09:00/16:00

Cumartesi

-

Pazar

-