stanbul’da yaşayan çok sayıda TED Ankara Koleji mezununun en büyük ortak hedefi, gurur duydukları TED bayrağını, İstanbul’da da dalgalandırmaktı. Bu amaçla, 1997 yılı sonunda görevlendirdikleri 12 Ankara Kolejli kurucu üye, Ankara Kolejliler Derneği ve TED’in üyelerinin de katılımıyla, TED İstanbul Koleji Vakfı’nı kurmuşlardır.

Türk Eğitim Derneği’nin Türkiye çapında oluşturduğu eğitim zincirinin bir halkası olan TED İstanbul Koleji, eğitim faaliyetlerine 1998-1999 öğretim yılında başlamıştır.

Her geçen yıl gelişen kurumumuz, kuruluşundan bu yana geçen kısa sürede ülkemizin en iyi eğitim kurumlarından biri haline gelmiştir.

VİZYONUMUZ
Vizyonumuz; Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, “Öğrenenlerin Okulu” felsefesinden yola çıkarak, insanlığa katkıda bulunan, toplumda lider ve model olacak bireyler yetiştiren örnek ve öncü bir kurum olmaktır.

MİSYONUMUZ
Anaokulundan başlayıp ilköğretim ve ortaöğretim boyunca, ulusal ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde, demokratik ve laik cumhuriyete sahip çıkan, çağın getirdiği değişim ve gelişmelere uygun bir şekilde, ortaya çıkarılan bireysel ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yaparak-yaşayarak-araştırarak öğrenen, Türkçe’nin yanında en az bir yabancı dili etkin düzeyde kullanabilen, çevreye duyarlı, sağlığına önem veren, spor ve güzel sanatlarla ilgili, uluslararası ve kültürler arası kavrayışa sahip, evrensel değerleri özümsemiş, sosyal ve akademik yönden nitelikli öğrenciler yetiştirerek onları yüksek öğrenime ve başarılı bir geleceğe hazırlamaktır.

DEĞERLERİMİZ
Mükemmellik: Her türlü kaynağımızdan planlı ve verimli yararlanıp; değişime ve yeniliğe açık, girişimci bir anlayışla, misyonumuzda ifade edilmiş olan her konuda vereceğimiz hizmetimizin daima mükemmel olması için çalışacağız.

Güvenilirlik: Dürüstlükten, tarafsızlıktan ve adalet ilkelerinden şaşmayan, disiplinler ve seviyeler arasında tutarlılığı ve sürekliliği olan bir eğitim, öğretim ve çalışma ortamı yaratacağız.

Dayanışma: Çalışmalarımızda paylaşımcılığı, saygı ve yardımlaşmayı esas alarak, işbirliği ve takım çalışmasıyla yaratacağımız dayanışma ortamını çalışanlarımıza olduğu kadar öğrencilerimize de benimseteceğiz; bunun mezuniyetlerinden sonra da devam etmesine gayret sarfedeceğiz.

İnsan haklarına saygı: Hiçbir davranışımızda ve eylemimizde insana verdiğimiz değerden, duyduğumuz saygıdan ödün vermeyeceğiz. Öğrenciler ve çalışanlar arasında cinsiyet, dil, din, ırk, kişi, zümre ayırımı yapmayacağız. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne uygun davranacağız.

Sevgi: Yaşamımızda sevgiyi özümsemiş, bunu her alanda tutarlı ve özenli bir şekilde koruyan, geliştiren humanist bireyler olacak ve öğrencilerimizin de yaşamlarında bunu benimsemelerini sağlayacağız.

Çalışma Saatleri

Pazartesi

08:15/15:55

Salı

08:15/15:55

Çarşamba

08:15/15:55

Peşembe

08:15/15:55

Cuma

08:15/15:55

Cumartesi

-

Pazar

-

Adres

Adresimiz:

Acarlar Mahallesi, No, 9. Cd. No:7, 34800 Beykoz/İstanbul